ആദ്യ വെള്ളി ആചരണം
ആദ്യ വെള്ളി ആചരണം

ഇടപ്പള്ളി സെന്റ് ജോർജ് ഫൊറോനാ ദേവാലയത്തിൽ ഏപ്രിൽ 1 തീയതി രാവിലെ 5.45ന്റെ വിശുദ്ധ കുർബാനയോടുകൂടെ ആദ്യവെള്ളി ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാന...

MORE
ആദ്യ വെള്ളി ആചരണം
ആദ്യ വെള്ളി ആചരണം

സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇടപ്പള്ളി സെന്റ് ജോർജ് ഫൊറോനാ ദേവാലയത്തിൽ മാർച്ച് 4 തീയതി രാവിലെ 5.45ന്റെ വിശുദ്ധ കുർബാനയോടുകൂടെ ആദ്യവെള്ളി ശുശ്രൂഷകൾ...

MORE
വിഭൂതി ബുധൻ 2022
വിഭൂതി ബുധൻ 2022

സ്നേഹംനിറഞ്ഞവരെ , വിഭൂതി ബുധനാഴ്ചയിലെ കുർബാനകളുടെ സമയക്രമം അറിയിക്കുന്നു. രാവിലെ 5.45 ന് ദിവ്യബലി, 6.30ന് വിഭൂതിയുടെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ...

MORE
പരിശുദ്ധ കുർബാന സമയക്രമം
പരിശുദ്ധ കുർബാന സമയക്രമം

സ്നേഹമുള്ളവരെ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നാളത്തെ ജനുവരി 23 ( ഞായർ)...

MORE
ആദ്യ വെള്ളി ആചരണം
ആദ്യ വെള്ളി ആചരണം

ജനുവരി 7 വെള്ളി വിശുദ്ധ കുർബാന സമയങ്ങൾ(Holy Qurbana Timings) 5 .45 am , 7 am , 9 am, 10.30 am , 12noon (ലത്തീൻ റീത്തിൽ),3.30 pm , 5 pm വിശുദ്ധ...

MORE
കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്രിസ്മസ് സമ്മാനങ്ങൾ
കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്രിസ്മസ് സമ്മാനങ്ങൾ

ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങളിൽ മുടങ്ങാതെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു… കുട്ടികളെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് അയച്ച പ്രിയ...

MORE
വർഷാരംഭ പ്രാർത്ഥന/ദിവ്യബലി
വർഷാരംഭ പ്രാർത്ഥന/ദിവ്യബലി

മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വർഷാവസാന – വർഷാരംഭ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ അറിയിച്ചത് പോലെ പാതിരാ...

MORE
img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!