നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 11
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 11

https://youtu.be/oD4kQmVf47g ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – ദരിദ്രർ, വചനം – യോഹന്നാൻ 3 :16, പ്രവർത്തനം – മധുരം...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 10
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 10

https://youtu.be/SStx14hVT_A ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – യുവജനങ്ങൾ, വചനം – ലൂക്കാ 2 : 16, പ്രവർത്തനം – പഠനത്തിനു...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 9
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 9

https://youtu.be/QuFv5jErbM0 ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നിയോഗം- വിശ്വാസ പരിശീലകർ, വചനം – ഗല 4 : 4, പ്രവർത്തനം- ക്ലാസ്സ് ടീച്ചർക്ക് ഒരു...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 8
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 8

https://youtu.be/iBXZhRPbTJc ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന നിയോഗം- സമർപ്പിതർ, വചനം- ലൂക്കാ 1: 35, പ്രവർത്തനം- പരിചയമുള്ള ഒരു സിസ്റ്ററെ ഫോണിൽ...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 7
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 7

https://youtu.be/evyOtje1xFM നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫 ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ,പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – വൈദികർ, വചനം – മത്തായി 2 : 10, പ്രവർത്തനം...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 6
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 6

https://youtu.be/5NUDwIMoCOA ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – ഗ്രാൻ്റ് പരെൻ്റ്സ്, വചനം – ലൂക്കാ 2 : 10, പ്രവർത്തനം –...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 5
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 5

https://youtu.be/WYzWHis9J1c ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ-പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ, വചനം – ഏശയ്യ 7 : 14, പ്രവർത്തനം –...

MORE
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 7
നക്ഷത്ര വഴിയേ-Day 7

https://youtu.be/evyOtje1xFM നക്ഷത്ര വഴിയേ 💫 ക്രിസ്തുമസ് ഒരുക്കങ്ങൾ,പ്രാർത്ഥന നിയോഗം – വൈദികർ, വചനം – മത്തായി 2 : 10, പ്രവർത്തനം...

MORE
ആദ്യ വെള്ളി ആചരണം
ആദ്യ വെള്ളി ആചരണം

ഡിസംബർ 3 വെള്ളി വിശുദ്ധ കുർബാന സമയങ്ങൾ(Holy Qurbana Timings)- 5 .45 am , 7 am , 9 am, 10.30 am , 12noon (ലത്തീൻ റീത്തിൽ),3.30 pm , 5 pm വിശുദ്ധ...

MORE
കുമ്പസാരം ( confession)
കുമ്പസാരം ( confession)

ഡിസംബർ 3 വെള്ളി രാവിലെ 5. 45 മുതൽ മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിവരെ കുമ്പസാരത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും

MORE
നവംബർ 2  ചൊവ്വ
നവംബർ 2 ചൊവ്വ

സകല മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെയും തിരുനാൾ ആൾ ആചരിച്ചു . രാവിലെ 6.30 ൻ്റെ വിശുദ്ധ ബലിക്ക് ശേഷം സെമിത്തേരി വെഞ്ചരിപ്പും നടത്തി .

MORE
വിശുദ്ധ കുർബാന
വിശുദ്ധ കുർബാന

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും പതിവ് കുർബാനകൾ ക്കു പുറമേ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് താഴത്തെ പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

MORE
img

Welcome to Edappally Church!

We are always open to people who loves to get in touch!!